måndag, juni 12, 2006

Vem som vet - viktigare än vetandet

Sök-nyhetsbrevet Search Engine Watch rapporterar att Frågor-och-svar-tjänsten Yahoo Answers växer så det knakar. De drar slutsatsen att många människor hellre ställer frågor till människor än till anonyma datasamlingar som t.ex. Wikipedia.

I användarstudier i forskningsprojektet Nepomuk har vi också funnit flera exempel på att användare hellre ställer frågor i forum där de kan få svar från människor än att leta upp den information som faktiskt finns lagrad i knowledge bases för att fylla samma kunskapslucka. Detta trots att det sannolikt skulle gå snabbare att få svar genom att söka flitigt i knowledge base.

Det tycks finnas en koppling mellan kunskapsbehov och sociala behov. Kanske dags att läsa om Kristina Groths doktorsavhandling...

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00