lördag, juni 10, 2006

Insiktsfullt om Semantic Web

Här är en artikel som pekar på svårigheten med att realisera den semantiska webben, men på ett balanserat sätt och utan att ge upp hoppet. Inte minst kommentarerna efteråt är intressanta, eftersom de pekar på tänkbara vägar att gå (via en semantisk wikipedia t.ex.). Jag skulle kunna tillägga microformats som en tänkbar väg framåt, och varför inte forskningsprojektet Nepomuk (där jag själv är engagerad) som försöker skapa en semantisk webb av den egna datorns innehåll.

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00