lördag, mars 15, 2008

När mötesdeltagarna är online

I vissa arbetsgemenskaper är det vanligt att alla medarbetare sitter med en uppfälld bärbar dator framför sig vid möten och konferenser. Datorn är i regel uppkopplad trådlöst mot Internet. Parallellt med mötet pågår en därmed hel del i lokalen som under min uppväxt definitivt inte skulle ha varit acceptabelt att ägna sig åt under pågående möte.


Läsa epost är sannolikt den vanligaste sidoaktiviteten, som folk passar på att utföra så fort någon punkt på agendan inte angår dem, eller om de helt enkelt inte tycker att den som har ordet är tillräckligt intressant. Men det kan också handla om att sitta och föra mötesprotokoll i en wiki, blogga om mötet, slå upp information som är relevant för mötet, eller chatta med några andra mötesdeltagare om vad man tycker om det som sägs.


Just det sistnämnda skedde vid en konferens i USA nyligen, där Facebook-grundaren Mark Zuckerberg intervjuades. Många i publiken tyckte att journalisten ställde fel frågor, kommenterade detta i sina mikro-bloggar (Twitter) och när de märkte att andra i salen var av samma åsikt bestämde de sig helt enkelt för att kapa föreställningen. De körde över journalisten och började ställa de frågor som alla i publiken ville höra svaren på. Om publiken inte hade varit uppkopplad hade kanske ingen förstått att det fanns många i salen med exakt samma åsikt, och därmed hade troligen ingen tagit initiativ till kapningen.


Vilka effekter har du upplevt när mötesdeltagare är uppkopplade? Övervägande positiva eller övervägande negativa?

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00