lördag, februari 23, 2008

...organisera världens information och göra den tillgänglig...

Ungefär samtidigt som den nya patientdatalagen gör det tillåtet för vårdgivare (i Sverige) att ge patienter och andra vårdgivare direktåtkomst online till journalanteckningar presenteras (i USA) Googles tjänst för journalhantering. Som många andra Googletjänster blir det säkert ett effektivt, enkelt och synnerligen tillgängligt system. Och gratis.

Redan idag anförtror vissa myndigheter en stor del av sin interna informationshantering åt Google. Gratis. (T.ex. Linköpings universitet)

Vilket landsting blir först att lämna över journalerna till Google?

Rubriken är ett citat från Googles målformulering. "Världens information" tar nog lång tid att samla in, men håll med om att de gör snabba framryckningar!

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00