måndag, september 24, 2007

Kulturteknologier och teknikkulturer

En seminarieserie på KTH under hösten har rubriken "Kulturteknologier och teknikkulturer". Av agendan att döma erbjuds flera riktigt spännande seminarier. Inte minst kommande torsdags diskussion kring Henry Jenkins bok "Convergence Culture". Själv kan jag inte komma (ska på bokmässan) men jag läser boken just nu, med stort utbyte.

Boken är en redogörelse för hur olika mediehus förhåller sig till publikens aktiva deltagande i medieprodukterna (i form av egenproducerat material, telefonröstningar, spekulationer på webben om hur det ska gå osv). Jenkins belyser olika aspekter med hjälp av välbekanta exempel från västvärldens kultursfär: Robinson, Idol, Matrix, Star Wars osv.

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00