lördag, augusti 25, 2007

IT och politik, i teorin

En ny tidskrift - Journal of Information Technology and Politics - ser ut att kunna bli intressant.

Ambitionen är att behandla frågor om hur IT påverkar politiken, och hur politiken påverkar IT-utvecklingen.

Redaktörerna är mestadels statsvetare vid amerikanska universitet. Frågan är hur mycket Atlanten betyder i sammanhanget. Är teorierna gångbara även i Europa?

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00