tisdag, mars 27, 2007

Dagens ungdom: digitala infödingar

KK-Stiftelsen deltar i ett internationellt projekt - New Millennium Learners - som kartlägger hur de "digitala infödingarna" använder IT. Infödingarna är de som växer upp i en värld där digitala system (Internet, mobiltelefoner mm) är vardagsmat. Viktig kunskap för den som vill utveckla hållbara IT-system, som ska användas när infödingarna vuxit upp!
Man kanske kan tycka att projektet är överflödigt. Räcker det inte med att gömma sig i ett tonårsrum och observera? Sannolikt finns det dock mängder av olika beteenden, trender och användningsmönster, så jag ser fram emot att ta del av resultat från en ambitiös studie!

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00