fredag, februari 10, 2006

Lagtexter mer tillgängliga tack vare Semantic Web-teknik

Lagen.nu gör svensk lagstiftning mer tillgänglig genom att hantera materialet i xml-form. När en lagtext refereras från en annan skapar lagen.nu automatiskt en länk, vilket gör läsningen väldigt smidig. Dessutom kan man bevaka vad som händer, tack vare att förändringar i lagmaterialet automatiskt exponeras i form av RSS-flöden. Lagen.nu är skapat av en juridikstudent (Staffan Malmgren) som tidigare varit programmerare.
I USA har en annan student, Joshua Tauberer, gjort en liknande tjänst. Den heter www.govtrack.us.
Medan Malmgren själv har fått skriva ett program som genererar xml utifrån lagmaterial i textform har Tauberer haft färdiga xml-filer att tillgå. Han har därför kunnat lägga krutet på en litet högre nivå. Tauberer har konverterat materialet till RDF (grundstenen på den semantiska webben) och resonerar i gårdagens artikel på xml.com om hur hela materialet därmed blivit en strukturerad databas som är godtyckligt sökbar för vilken programmerare som helst.
Det är alltså inte bara möjligt att söka efter dokument som innehåller ett specifikt ord, utan du (eller ditt program) kan med en enda fråga söka t.ex. efter vilka ledamöter som röstat ja till tre namngivna motioner OCH fick minst 1000 personvals-kryss i senaste valet. Eller vad man nu kan tänkas vilja göra för sökning. Precis den typ av ökad sökbarhet som Semantic Web utlovar.
Det intressanta i detta är att det ökar transparensen och tillgängligheten även till information som inte lyfts fram i pressmeddelanden.
Snart kan vi börja ge kurser i Semantic Web för grävande journalister!

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00