fredag, maj 13, 2005

konferens i din iPod

På itconversations.com kan man ladda hem mp3-inspelningar av föredrag från olika IT-konferenser och radioprogam mm. Enormt hög kvalitet på det jag hört - perfekt att ladda ner i iPod:en eller mobilen, förutom att man inte ser bilderna som föreläsarna ibland refererar till, vilket kan göra det lite svårt att hänga med.

Clay Shirky har t.ex. ett långt föredrag om ontologier och folksonomier (typ delicious). Hans kritik mot traditionella kategoriseringsscheman är att i den digitala världen, till skillnad från i bibliotek, måste man inte enas om en kategori (en hylla) för varje resurs (bok) man vill kategorisera. För det handlar inte längre om att sortera utan om att sätta etiketter, och det går utmärkt att sätta många etiketter (jfr gmail)! Denna kritik är gammal och uppenbar, men i och med att vissa sågar hela Semantic Web-projektet eftersom de tror att "världen ändå inte kommer att kunna enas om en gemensam ontologi" (ex. tidningen CIO, 3/2005) så är det bra att upprepa att man faktiskt inte behöver enas!

Mest intressant är det i slutet, där han menar att attityden till ontologier hänger ihop med en djupt filosofisk fråga om hur man ser på världen. Menar man att världen är begriplig i sig själv så är det meningsfullt att arbeta med gemensamma kategoriseringsscheman (typ ontologier), men för den med en mer existentialistisk hållning är ontologier tvångströjor men folksonomier mer användbara verktyg.

Egentligen finns det väl ingen som på allvar förkastar värdet av att i vissa sammanhang enas om klassificeringar, men kanske behöver man som Shirky formulera sig litet spetsigt för att skaka om kategoriseringsmonopolisterna här i världen. Eller vad tror du, Patrik?

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00