måndag, juni 15, 2009

Inför K-märkning för webbplatser

Många myndigheter och organisationer sitter på massor av användbar information. När de försvinner borde de inte få ta med sig sina webbplatser i graven.

Det pågår ett massivt kunskaps- och kulturmord på den svenska delen av internet. Viktiga webbplatser försvinner utan hänsyn till historiskt, kulturellt eller allmännyttigt värde. Viktig information och kunskap som i många fall tagit lång tid att samla in och sammanställa raderas eller görs oåtkomlig.

Några aktuella exempel är webbplatserna för Verva, Integrationsverket, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Myndigheten för skolutveckling. Webbplatserna innehöll en mängd rapporter och artiklar som behåller sitt intresse och sin betydelse även om myndigheten är nedlagd.

Läs mer här!

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00