tisdag, oktober 21, 2008

Tylösandsseminarium om trafiksäkerhet

Nollvisionen

Under 1997 lanserade trafikexpert Claes Tingvall en radikal tankegång som han gått och funderat på. Den var lika revolutionerande som provokativ. Nollvisionen om noll döda eller svårt skadade i trafiken fick gensvar i de höga politiska leden och in i minsta stuga. På Tylösandskonferensen är det bred uppslutning av organisationer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och utomlands.

Efter tio år med Nollvisionen (som fått utstå en del spott och spe, men som också fungerat som en sammanhållande vision för många) så blev det dags att utvärdera arbetet. Det som framkom var att visionen är enkel och tydlig, men att det saknas tydliga riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas, vilka mål och delmål som skall uppfyllas, och vilken metodik som skall användas.

5 / 5 / 5

Den nya nollvisionen som lanseras nu 2008, bygger på tre ben. Säkra fordon, Säker trafikmiljö, och Säkert trafikbeteende. Alltså fordon skall vara klassade som 5 i krocktest, vägar skall utformas med högsta möjliga säkerhetsnivå, och trafikanten skall uppträda exemplariskt i trafiken. Tanken är att alla olika organisationer skall kunna identifiera vilket eller vilka av dessa ben de stödjer. Under konferensen gick till exempel Volvo ut och meddelade att de kommer att samarbeta med Vägverket. (Och Toyota har meddelat att de inte tänker importera bilar som har ett minsta säkerhetsskydd med ABS, Airbag och liknande). De senaste tio åren har trafiksäkerhetsarbete handlat mycket om hårda frågor, som vajerräcken 2+1 väg, fartkameror, eller byggandet av rondeller. Med den nya Nollvisionen ges fler uppslag till metodutveckling. Än finns det mycket att göra just när det gäller trafikbeteende. De första insatserna kommer att behandla hastighet, rattfylleri och trötthet- tre faktorer som alla ökar risken för och förvärrar olyckor när de sker.

Målstyrning

Nollvisionen kommer i fortsättningen att vara mer målfokuserad. Till år 2020 har Vägverket satt ett mål på 220 dödade och skadade. (Mot ca 350 idag) De säger även att 80% av resorna skall ske inom den angivna hastigheten. Ytterligare mål (med tillhörande mätbara variabler) finns specificerade inom varje ben fordon/trafikmiljö/individ.

Vi på Metamatrix följer med spänning utvecklingen av den nya Nollvisionen, eftersom det handlar om att arbeta med verksamhetsutveckling, metodval, insamling och spridning av information och tekniska stödsystem. Både för myndigheter, lokala offentliga organisationer, ideella intressförbund och företag.

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00