tisdag, maj 08, 2007

Frukostseminarium: Informationssamverkan mellan myndigheter

I Metamatrix//Interfolios serie av frukostseminarier är det nu dags för "Informationssamverkan mellan myndigheter - en förutsättning för e-tjänster"

Torsdag den 24 maj på Metamatrix//Interfolio, Sveavägen 31.

Kl 9.00 10.00, frukostbuffén står dukad från 8.30
Arbetet med att ta fram olika typer av e-tjänster riktade mot medborgare och
myndigheter har accelererat. Ett exempel är regeringens beslut att införa
elektronisk fakturahantering i staten fr.o.m. 2008, Vervas uppdrag att
främja elektronisk identifiering i förvaltningens e-tjänster samt Sveriges
kommuners och landstings olika projekt inom området e-förvaltning.

Erfarenheten visar att användbara och nyttiga e-tjänster baseras på ett
genomtänkt informationsutbyte mellan de aktörer som står bakom tjänsten
och/eller förser tjänsten med information. Informationsutbyte i sin tur
kräver dels en gemensam bild av de informationsflöden och de
informationsobjekt som ska hanteras, dels överenskommelser som reglerar
juridiska, organisatoriska, ekonomiska och andra aspekter på
informationsutbytet.

Skatteverket och Lantmäteriet har tillsammans initierat ett projekt som
syftar till att förbättra, förenkla och tydliggöra informationsutbytet
mellan de myndigheter som hanterar fastighetsrelaterad information. Viktiga
områden inom projektet är dels frågor relaterade till den "mjuka
infrastrukturen", dels frågor kring förutsättningar för myndighetssamverkan.

Under presentationen kommer vi att beskriva bakgrunden till projektet och de
mål som projektet satt upp. Vi kommer att lägga fokus på hur förutsättningar
skapats för myndighetsövergripande projektsamverkan. De konkreta resultat
och erfarenheter som kommit fram kommer att beskrivas, både vad gäller
informationsflöden och -objekt och förutsättningar för samverkan.

Talare: Johan Groth och Frida Hallén samt representant från Skatteverket och
Lantmäteriet

Anmäl dig senast 22 maj genom att maila dina kontaktuppgifter till seminarier@metamatrix.se. Märk kuvertet "Informationssamverkan 24 maj"

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00