fredag, januari 05, 2007

IT-pionjären LinnéEn uppsjö av jubileumsaktiviteter gör att få svenskar lär missa att det i år är 300 år sedan Linné föddes. Frågan är dock om han kommer att uppmärksammas som den IT-pionjär han var, eller om gratulanterna nöjer sig med blommor.

Linné var legitimerad läkare - inte enbart botaniker som man lätt kan tro. Men han hade kunnat bli "taxonomins fader" oavsett yrke. De allra flesta branscher och marknader har nämligen mycket att vinna på tydliga namngivningsregler, väldefinierade begreppsmodeller och taxonomier.

Alltsedan Linné har medicin- och biovetenskaperna varit föregångare på detta område. Få andra branscher har lika systematiska och enhetliga vokabulärer. Litet symptomatiskt är det att Stanforduniversitetets medicinska fakultet - inte den datavetenskapliga - har utvecklat världens mest använda program för hantering av ontologier (begreppsmodeller).

Terminologiarbete har traditionellt varit kostsamt, långsamt och komplicerat. Det kanske mest imponerande med Linné är att han lyckades få globalt genomslag utan att ens ha en egen blogg. I normala fall har det krävt återkommande konferenser och många kompromisser. Inte minst som det finns fullt av dolda agendor. Den som tar kontroll över språket har ju makt.

Idag finns förutsättningar för ett långt billigare, snabbare och enklare terminologiarbete. På webben har vanligt folk själva tagit makten över termerna med hjälp av så kallade folksonomier. Vem som helst får t.ex. sätta nyckelord på böckerna i Amazon.com. Datorsystemet samlar upp alla nyckelord och tillsammans bildar de en dynamisk taxonomi, som omedelbart återspeglar kollektivets uppfattning om vilka termer som är viktiga och relevanta.

I den digitala världen är det inte heller alltid nödvändigt att kompromissa. En fysisk bok kan bara stå på en hylla i en bokhandel, men den kan stå på godtyckligt många "hyllor" i Amazon.com.

Men det räcker inte alltid med folksonomier. På många håll behövs systematiska ansträngningar. Det finns utrymme för fler Linnéor. Kommer de från Sverige så kan vi se fram emot stor global uppskattning, och en uppsjö av jubileumsaktiviteter om några hundra år.

Inga kommentarer:

 

COPYRIGHT¬©2006 - 2008 METAMATRIX,HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, S-111 34 STOCKHOLM +46 (0)8 506 533 00